Home

De Stichting Particuliere Landschapsdiensten IJsseldelta + (SPLIJ+) is in 2011  

opgericht om in eerste instantie uitvoering te geven aan de regeling Groene en Blauwe Diensten van de provincie Overijssel. Deze regeling is bedoeld om particuliere eigenaren langjarig te ondersteunen bij de aanleg, het herstel en het onderhoud van waardevolle landschapselementen, het zogenoemde landschapsbeheer. Vanaf 2013 zijn er eveneens langjarige beheercontracten afgesloten voor het weidevogelbeheer in dit gebied. De verwevenheid tussen de weidevogels en het karakteristieke landschap is dermate groot dat beiden onze aandacht hebben. Ook culturele elementen in het landschap hebben onze belangstelling.    

 

De omgeving van Zwolle, Kampen en Zwartewaterland is door zijn grote gevarieerdheid een aantrekkelijk gebied. Het buitengebied van de drie gemeenten behoort tot de IJsseldelta, met daarin de polder Mastenbroek en het Kampereiland, omsloten door de IJssel, het Zwartewater en het IJsselmeer. Een groot deel van dit gebied heeft vanaf 2004 de status van Nationaal Landschap gekregen vanwege een aantal unieke landschappelijke kwaliteiten.

Dit is het werkgebied van de SPLIJ+.

 

Nieuws

10 november 2017

Boeren tekenen voor beheer weidevogels regio IJsseldelta

De familie Den Uijl-Postma uit Kamperveen is bereid gevonden om Weidevogelboer te worden.... lees meer
28 augustus 2017

Nieuwsbrief 7 - zomer 2017 - is uit

    In nieuwsbrief 7 - zomer 2017 - gaan we in... lees meer
14 juli 2017

Contractanten naar Eendenkooi Haasjes

De eerste bijeenkomst voor contractanten tijdens het lustrum in 2016 smaakte naar meer.... lees meer