Home

De Stichting Particuliere Landschapsdiensten IJsseldelta + (SPLIJ+) is in 2011 

opgericht om uitvoering te geven aan de regeling Groene en Blauwe Diensten van de provincie Overijssel. Deze regeling is bedoeld om particuliere eigenaren te ondersteunen bij de aanleg, het herstel en het onderhoud van waardevolle landschapselementen, het zogenoemde landschapsbeheer. In het landschapsontwikkelingsplan (LOP) hebben de drie gemeenten in de IJsseldelta hun visie verwoord op de ontwikkeling en inrichting van dit landschap en op het behoud van karakteristieke elementen. 

 

De omgeving van Zwolle, Kampen en Zwartewaterland is door zijn grote gevarieerdheid een aantrekkelijk gebied. Een groot gedeelte van het buitengebied van de drie gemeenten behoort tot de IJsseldelta, met daarin de polder Mastenbroek en het Kampereiland, omsloten door de IJssel, het Zwartewater en het IJsselmeer. Rond de eeuwwisseling heeft de IJsseldelta de status van

Nationaal Landschap gekregen vanwege een aantal unieke landschappelijke kwaliteiten.

Dit is het werkgebied van de SPLIJ+.

 

Nieuws

30 januari 2017

Cursisten aan het werk

Zaterdag 28 januari startte de eerste groep cursisten met het snoeien van hoogstambomen.... lees meer
19 december 2016

Snoeicursus hoogstam boomgaarden voor contractanten

Het beheren van landschapselementen is niet altijd gemakkelijk. Snoeien doet groeien,... lees meer
22 november 2016

Groen Blauwe Diensten 2.0

Komt er een vervolg op de Groen Blauwe diensten of niet? Het is een belangrijke vraag... lees meer