Home

De Stichting Particuliere Landschapsdiensten IJsseldelta + (SPLIJ+) is in 2011 

opgericht om uitvoering te geven aan de regeling Groene en Blauwe Diensten van de provincie Overijssel. Deze regeling is bedoeld om particuliere eigenaren te ondersteunen bij de aanleg, het herstel en het onderhoud van waardevolle landschapselementen, het zogenoemde landschapsbeheer. In het landschapsontwikkelingsplan (LOP) hebben de drie gemeenten in de IJsseldelta hun visie verwoord op de ontwikkeling en inrichting van dit landschap en op het behoud van karakteristieke elementen. 

 

De omgeving van Zwolle, Kampen en Zwartewaterland is door zijn grote gevarieerdheid een aantrekkelijk gebied. Een groot gedeelte van het buitengebied van de drie gemeenten behoort tot de IJsseldelta, met daarin de polder Mastenbroek en het Kampereiland, omsloten door de IJssel, het Zwartewater en het IJsselmeer. Rond de eeuwwisseling heeft de IJsseldelta de status van

Nationaal Landschap gekregen vanwege een aantal unieke landschappelijke kwaliteiten.

Dit is het werkgebied van de SPLIJ+.

 

Nieuws

22 november 2016

Groen Blauwe Diensten 2.0

Komt er een vervolg op de Groen Blauwe diensten of niet? Het is een belangrijke vraag... lees meer
26 september 2016

Eerste lustrum SPLIJ+

Tijdens de viering op 22 september jl.  van het eerste lustrum van de Stichting... lees meer
5 juli 2016

Lustrumbijeenkomst met contractanten

In het kader van het eerste lustrum van de Stichting Particuliere... lees meer